Etički kodeks

E T I Č K I   K O D E K S

P r e a m b u l a

Ovaj Etički kodeks sačinila je tvrtka RE/MAX Europe pod čijom ingerencijom djeluje i hrvatski Regionalni RE/MAX ured. Osnovna svrha ovog dokumenta je promicanje etičnog i profesionalnog ponašanja članova i voditelja RE/MAX sustava kako u Hrvatskoj, tako i u Europi. Svi regionalni direktori, franšizoprimci - zajednički naziv im je "RE/MAX-ovi licencirani članovi" - vezani su odredbama ovog Etičkog kodeksa, te su se obvezali poštovati odredbe i djelovati u duhu ovog Etičkog kodeksa. Etički kodeks odnosi se na ponašanje RE/MAX-ovih članova u poslovnom životu i ophođenju s klijentima, ali i ophođenju s drugim agentima ili prodavačima nekretnina, uključujući i druge RE/MAX-članove (koji se mogu objediniti pod nazivom "Trgovci nekretninama"). Tvrtka RE/MAX Europe nada se da će ovaj Etički kodeks svim licenciranim članovima poslužiti kao dobar vodič tijekom realizacije njihovih poslovnih projekata i aktivnosti, te služiti podizanju ugleda RE/MAX-ove organizacije i osiguravati da RE/MAX, kako u javnosti, tako i u privrednoj grani koja se odnosi na promet nekretnina, sektoru bude percipiran kao visoko etična, profesionalna, puna znanja, te iskusna i uspješna organizacija.

Članak 1. Od svih se RE/MAX-ovih licenciranih članova traži permanentno prikupljanje svih relevantnih informacija vezanih uz njihovu općinu, mjesto, grad, županiju i državu.

Članak 2. Svi RE/MAX-ovi licencirani članovi moraju biti dobro upućeni u sve zakone, uredbe, zakonske odredbe, običaje, norme i praksu koji su relevantni na podrucju njihove općine, mjesta, grada, županije i države.

Članak 3. Svi se RE/MAX-ovi licencirani članovi obvezuju pohađati redovnu, periodično organiziranu obuku i tečajeve, i/ili informativne seminare glede tehnologije, radnih pomagala, vještina i drugog u vezi njihovog napredovanja u poslovima trgovanja nekretninama i njihovoj karijeri.

Članak 4. Svaki se RE/MAX-ov licencirani član obvezuje da će izbjegavati načine poslovanja nekretninama koji mogu nanijeti štetu društvenoj zajednici ili diskreditirati sektor poslovanja nekretninama. Slijedom ove politike, sve sporove RE/MAX-ovih licenciranih članova valja izbjegavati, tj. oni će se voditi samo u krajnjoj nuždi - ako ih se nije moglo riješiti na drugačiji način.

Članak 5. Niti jedan RE/MAX-ov licencirani član neće se koristiti nelojalnim načinom stjecanja osobne koristi na štetu drugog trgovca nekretninama.

Članak 6. Svi će se RE/MAX-ovi licencirani članovi u obavljanju svoje djelatnosti truditi izbjegavati nesporazume s drugim trgovcima nekretninama.

Članak 7.  Niti jedan RE/MAX-ov licencirani član u javnosti ne smije loše govoriti o načinu poslovanja drugog trgovca nekretninama, niti se izjašnjavati o njegovom načinu poslovanja. Ako se zatraži mišljenje RE/MAX-ovog licenciranog člana, a on smatra kao je primjereno da ga da, tada će se licencirani član očitovati s dužnom profesionalnom suzdržanošću i uljudnošću.

Članak 8. REMAX-ovi licencirani članovi uvijek štite i promiču interese svojih klijenata, no istodobno se korektno i pošteno odnose prema svim sudionicima tog posla.

Članak 9. Niti jedan RE/MAX-ov licencirani član neće prodavatelja, kupca, trgovca nekretninama, ili neku drugu stranu u aktualnom poslovnom događaju obmanjivati, niti će se u obavljanju svoje djelatnosti služiti bilo kojim načinom prijevare.

Članak 10. Niti jedan RE/MAX-ov licencirani član ne smije se služiti preuveličavanjem, davati netočne informacije, niti otkrivati činjenice vezane uz prijenos vlasništva, ali će skrenuti pozornost na njemu poznate nedostatke koji u znatnoj mjeri umanjuju vrijednost nekretnine ili predviđeno korištenje; međutim, RE/MAX-ovi licencirani članovi nisu dužni pronalaziti skrivene nedostatke na nekretnini ili u vezi iste davati savjete za koje nisu stručni.

Članak 11. Svi RE/MAX-ovi licencirani članovi moraju u postupku oglašavanja ili davanja javnih izjava navoditi istinite i točne informacije i ne smiju zavaravati javnost ni na koji način.

Članak 12. Prije no što kupca upozna sa stvarnim stanjem vlastitog statusa, niti jedan RE/MAX-ov licencirani član ne smije za sebe, za nekog člana svoje obitelji, svoju tvrtku ili djelatnika u svojoj tvrtki, ili poduzeće u kojemu ima većinski dio vlasničkih prava, pribaviti pravo na nekretnini za čiju je prodaju ili kupnju angažiran. Ako se radi o nekretnini koja je u vlasništvu RE/MAX-ovog licenciranog člana ili on u toj nekretnini ima vlasničko pravo, tada je obvezan to priopćiti kupcu.

Članak 13. Niti jedan RE/MAX-ov licencirani član ne smije preporučiti kupcu kontakt s nekom organizacijom ili poduzećem u kojemu ima svoj financijski udjel a da u trenutku davanja preporuke kupca nije obavijestio o svojim financijskim udjelima.

Članak 14. Ukoliko je to u interesu klijenta, svi RE/MAX-ovi licencirani članovi moraju svojim klijentima preporučiti angažiranje pravnog savjetnika.

Članak 15. Niti jedan RE/MAX-ov licencirani član ne smije uskratiti profesionalnu uslugu nekomu zbog njegove rase, boje kože, vjeroispovijesti, spola, hendikepiranosti, obiteljskog statusa ili podrijetla. Niti jedan RE/MAX-ov licencirani član neće sudjelovati u nekoj namjeri ili nekom dogovoru s ciljem diskriminiranja osobe ili osoba zbog njihove rase, boje kože, vjeroispovijesti, spola, hendikepiranosti, obiteljskog statusa ili podrijetla.

Članak 16. Svaki RE/MAX-ov licencirani član dužan je pružati barem onu razinu kompetentnih usluga koje se u javnosti očekuje od rada trgovca nekretninama. Niti jedan RE/MAX-ov licencirani član ne smije davati savjete koji nadilaze njegovo stručno znanje.

Članak 17. Svaki RE/MAX-ov licencirani član koji zastupa kupca dužan je prvom prilikom ovaj status priopćiti agentu - zastupniku prodavatelja.

Članak 18. RE/MAX-ovi licencirani članovi koji zastupaju kupca dužni su prvom prilikom ovaj status priopćiti prodavatelju u vezi nekretnina koje se ne nalaze na popisu u ponudi.

Članak 19. Svaki RE/MAX-ov licencirani član koji zastupa prodavatelja nekretnine dužan je svoj status priopćiti agentu koji zastupa kupca.

Članak 20. Svaki RE/MAX-ov licencirani član će do zaključenja posla kupcu u što kraćem roku, objektivno i nepristrano, dostaviti sve ponude date za kupnju nekretnine.

Članak 21. RE/MAX-ovi licencirani članovi će za suradnju zainteresiranog brokera, ili zastupnika, ili prodavača obavijestiti o postojanju prihvaćene ponude.

Članak 22. RE/MAX-ovi licencirani članovi ugovaraju nagradu za svoj rad samo sa jednom strankom, osim ukoliko se ostvari drugačiji dogovor sa svim sudionicima posla.

Članak 23. RE/MAX-ovi licencirani članovi će otvoriti poseban bankovni račun, odvojen od računa svojih sredstava, na kojemu ce fiducijarno čuvati imovinu drugih.

Članak 24. Niti jedan RE/MAX-ov licencirani član neće oglašavati, ili dozvoliti nekom od svojih djelatnika - ili na drugi način s njime povezanih osoba - da oglašavaju nekretninu koja je na prodaju, a da prethodno ne naglasi kako se taj posao obavlja preko RE/MAX-ove tvrtke za promet nekretninama.

Članak 25. Zabranjeno je postavljanje panoa o prodaji, najmu, leasingu ili zamjeni nekretnine bez prethodne suglasnosti vlasnika nekretnine.

Članak 26. Terminom "prodano" smije se koristiti jedino RE/MAX-ov licencirani član koji se u članstvu vodi kao broker/agent, zastupnik ili prodavač, čak i u slučaju da je ta nekretnina prodana uz sudjelovanje nekog drugog trgovca nekretninama. Međutim, nakon zaključenja transakcije, ovlaštenim brokerima/agentima ili prodavačima nije zabranjeno spomenuti da je transakcija obavljena uz "suradnju", "sudioništvo" ili "potporu" trgovca nekretninama, ili to obznaniti sličnim izjavama.

Članak 27. RE/MAX-ovi licencirani članovi će se u najvećoj mogućoj mjeri pobrinuti da sve financijske obveze, prava i dužnosti u poslu nekretninama između individualnih franšizoprimca i njihovih klijenata budu regulirane u pisanom obliku, ovjerene kod javnog bilježnika, te da budu točan odraz sporazuma zaključenog između stranaka i da su u skladu sa zakonom.

Članak 28. Ako neki od sudionika transakcije potpiše ili parafira neku ispravu, RE/MAX-ovi licencirani članovi će se pobrinuti da stranke dobiju kopiju te potpisane ili parafirane isprave.

Članak 29. Za poslove koju su realizirani suradnjom ukupna nagrada koju valja isplatiti temeljem transakcije ispatit će se tvrtki za koju radi trgovac nekretninama, a ne individualnom trgovcu nekretninama.

Članak 30. Pregovori vezani uz određenu nekretninu obavljaju se s trgovcem nekretninama koji taj posao ekskluzivno obavlja, a ne s vlasnikom nekretnine, osim ako trgovac nekretninama da svoj pristanak.

Članak 31. RE/MAX-ovi licencirani članovi koji za kupca nastupaju kao isključivi zastupnici, dužni su utvrditi jasne uvjete za ponudu o suradnji. Brokeri, zastupnici i prodavači koji surađuju ne mogu poći od toga da suradnja znači i novčanu nagradu. Pravo na nagradu za transakciju ostvarenu suradnjom moraju prije davanja nekretnine na prodaju, izmedu sebe, utanačiti broker/agent s popisa, broker-suradnik, zastupnik, ili prodavač.

Članak 32. Ako ovlašteni broker/agent, zastupnik ili prodavač RE/MAX-ovog licenciranog člana obavijesti o ponudi neke nekretnine za prodaju, ta se informacija ili poziv na suradnju bez suglasnosti ovlaštenog brokera/agenta, zastupnika ili prodavača ne smije proslijediti trećem brokeru/agentu, zastupniku ili prodavaču.

Članak 33. RE/MAX-ovi licencirani članovi mogu kontaktirati klijente drugih trgovaca nekretninama s ciljem ponude usluga ili zaključivanja ugovora koji se u tom trenutku razlikuju od onih koje pružaju drugi trgovci nekretninama.

Članak 34. Niti jedan se RE/MAX-ov licencirani član neće zalagati za dobivanje određenog posla ukoliko je za tu nekretninu u tom trenutku već ekskluzivno angažiran drugi trgovac nekretninama. No, to ne sprečava RE/MAX-ovog licenciranog člana da se potrudi dobiti taj posao po isteku prvotnog angažmana. Dapače, ako se ovlašteni broker/agent, zastupnik ili prodavač odbijaju izjasniti o datumu i vrsti angažmana, RE/MAX-ov licencirani član može kontaktirati prodavatelja nekretnine kako bi saznao taj podatak i može dogovoriti uvjete o eventualnom angažmanu u budućnosti, ili ugovoriti angažman koji bi stupio na snagu po isteku postojećega.

Članak 35. Ako je RE/MAX-ovog licenciranog člana kontaktirao vlasnik nekretnine u vezi s prodajom iste, a koja je ekskluzivno uvrštena u popis nekog drugog trgovca nekretninama, i ako taj razgovor nije izravno inicirao RE/MAX-ov licencirani član, on može dogovoriti uvjete o eventualnom angažmanu u budućnosti, ili ugovoriti angažman koji bi stupio na snagu po isteku postojećega.

Članak 36. Svakom je RE/MAX-ovom licenciranom članu zabranjeno osobno ili telefonski kontaktirati vlasnika nekretnine i vrbovati ga za svog klijenta ukoliko zna da je ovaj posao prodaje svoje nekretnine povjerio nekom drugom trgovcu nekretninama.

Članak 37. Niti jedan RE/MAX-ov licencirani član ne smije vlasnicima nekretnina slati pisma ili druge vrste pismena za objekte čija je prodaja ekskluzivno uvrštena u popise drugih trgovaca nekretninama, osim ukoliko se radi o pismenim okružnicama općeg karaktera i ukoliko nisu upućene vlasnicima nekretnina koji su prodaju svoje nekretnine povjerile isključivo određenom trgovcu nekretninama.

Članak 38. Prije uvrštenja u popis nekretnina RE/MAX-ovi licencirani članovi su izrijekom dužni utvrditi radi li se u slučaju određene nekretnine o objektu za kojega u danom trenutku postoji valjani ekskluzivni sporazum o uvrštenju u popis nekog drugog trgovca nekretninama.

Kršenje Etičkog kodeksa RE/MAX Europe bit će sankcionirano na primjeren i pravičan način. Kršenje Etičkog kodeksa može istodobno predstavljati i povredu određenih ugovornih sporazuma koji za posljedicu mogu imati razdruživanje RE/MAX-ovog licenciranog člana i organizacije RE/MAX. Odredbe ovog Etičkog kodeksa u svakom času podliježu primjenjivom pravu. Ako je neka odredba Etičkog kodeksa u suprotnosti s primjenjivim pravom, zakonom, pravilom ili regulativom, tada će se to primjenjivo pravo, zakon, pravilo ili regulativa provjeriti. RE/MAX Europe može ovaj Etički kodeks povremeno mijenjati. Uz suglasnost RE/MAX Europe, ovaj Etički kodeks može mijenjati i regionalni direktor zbog njegove primjene u određenoj Regiji kako bi on bio prilagođen običajima i radnoj praksi trgovaca nekretninama. Pojam Etički kodeks, kako se on ovdje primjenjuje, uvijek se odnosi na Etički kodeks RE/MAX Europe, koji ga organizacija povremeno može dopunjavati. Potpisnici se obvezuju da će poštivati navedene odredbe, te da će slijediti duh Etičkog kodeksa RE/MAX Europe, kao i sve njegove izmjene.