EUR Hrvatska RE/MAX RE/MAX Complete Globalna mreža ureda u vlasništvu i pod kontrolom franšizera vođena je s najproduktivnijim agentima za prodaju nekretnina na svijetu. Kroz naše napore, kao kolektiv, možemo reći da nitko na svijetu ne prodaje više nekretnina nego RE/MAX.

Prepoznajući i poštivajući naše obveze prema klijentima, javnosti i jedni drugima, neprestano nastojimo biti informirani o pitanjima koja utječu na nekretnine i, kao stručnjaci s iskustvom rado dijelimo naše znanje s drugima.

Kada predstavljamo kupca, prodavatelja, stanodavca ili zakupca kao posrednici, obvezali smo se štititi i promicati interese naših klijenata i tretirati sve uključene strane pravedno i pošteno.

Re/MAX agent će vam pomoći tijekom cijelog procesa prodaje:

Kako odrediti realnu cijenu: Vaš RE/MAX agent ima iskustvo rada u različitim tržišnim dinamikama i može preporučiti ispravnu cijenu za trenutačno tržište nekretnina. Neispravna cijena za vašu nekretninu najčešća je pogreška kod prodaje. Ako je cijena nekretnine previsoka u odnosu na trenutno tržište slične nekretnine koje imaju realnu cijenu time dobivaju prednost naspram vaše. Ako je vaša cijena preniska, možete nepotrebno žrtvovati potencijalnu dobit. Određivanje cijena nekretnine za prodaju je vještina koja uzima u obzir kretanje tržišta, potražnju, stanje nekrentine i naravno, njenu lokaciju. Vaš RE / MAX agent će uzeti u obzir sve te čimbenike prilikom savjetovanja o strategiji određivanja cijene.

Marketing; Vaš agent će dati prednost pravoj kombinaciji tradicionalnog i internetskog oglašavanja koristeći RE/MAX lokalne, nacionalne i globalne web-lokacije, koristeći brand RE/MAX koji privlači kvalificirane kupce iz cijelog svijeta. Kroz našu praksu kooperativne prodaje vaše nekretnine bit će izložene mreži RE/MAX agenata, kao i stručnjacima za nekretnine u cijeloj industriji. Koncepcija kooperativne prodaje plasira vašu nekretninu na daleko više potencijalnih kupaca, povećavajući broj kvalificiranih ponuda.

Vaš RE/MAX agent može objektivno pregovarati u vaše ime i pomoći vam u lakšoj navigaciji kroz razne logističke i pravne prepreke. Možete računati na profesionalnost i iskustvo vašeg agenta kako bi cijelu transakciju učinili produktivnijom i profitabilnijom.

Velike se stvari događaju kada se pojedinci okupljaju i tretiraju nekretnine kao profesiju. To je ukratko RE/MAX.

***********************************
The global network of franchisee-owned and operated offices are run with the world's most productive real estate sales agents. Through our efforts, as a collective, we have made it possible to say that nobody in the world sells more real estate than RE/MAX.

In recognition and appreciation of our obligations to our clients, customers, the public, and each other, we continuously strive to become and remain informed on issues affecting real estate and, as knowledgeable professionals, willingly share the fruit of our experience and study with others.
When representing a buyer, seller, landlord, tenant, or other clients as an agency, we are committed to protect and promote the interests of our client and to treat all parties involved fairly and honestly.

A RE/MAX agent will help you throughout the sales process:

Pricing: Your RE/MAX agent has the experience of working in different market dynamics and can recommend the proper listing price for the current market. Incorrect pricing of your home is the most common mistake. If a real estate is priced too high it will make comparable properties appear to be of better value. If your price is too low you could end up sacrificing profit unnecessarily. Pricing a home to sell is an art form that takes into account market movement, demand, the properties condition and yes, its location. Your RE/MAX agent will take all these factors into account when advising you on a pricing strategy.

Exposure; Your agent will prioritize the right mix of traditional and online advertising utilizing RE/MAX’s local, national and global websites taking advantage of a brand name that is international in scope to attract qualified buyers from around the corner and around the world. Through our practice of cooperative selling your property will be exposed to the network of RE/MAX agents as well as real estate professionals throughout the industry. The concept of cooperative selling markets your property to far more potential buyers, increasing the number of qualified offers.

Your RE/MAX agent can negotiate objectively on your behalf and help navigate you smoothly through a variety of logistical and legal obstacles. You can count on your agent’s professionalism and experience to make the entire transaction more productive and profitable.

Great things happen when driven individuals come together and treat real estate as a profession. And that, in a nutshell, is RE/MAX.
+385 53 560 173 Novalja croatian,english,italian
Office of RE/MAX Complete - Novalja

RE/MAX Complete

Novalja


+385 53 560 173 Prikaži...

Kontaktirajte nas: 

Ime:
*
Ime:
Telefon
E-mail adresa
Komentar
 

EUR Hrvatska RE/MAX RE/MAX Complete Globalna mreža ureda u vlasništvu i pod kontrolom franšizera vođena je s najproduktivnijim agentima za prodaju nekretnina na svijetu. Kroz naše napore, kao kolektiv, možemo reći da nitko na svijetu ne prodaje više nekretnina nego RE/MAX.

Prepoznajući i poštivajući naše obveze prema klijentima, javnosti i jedni drugima, neprestano nastojimo biti informirani o pitanjima koja utječu na nekretnine i, kao stručnjaci s iskustvom rado dijelimo naše znanje s drugima.

Kada predstavljamo kupca, prodavatelja, stanodavca ili zakupca kao posrednici, obvezali smo se štititi i promicati interese naših klijenata i tretirati sve uključene strane pravedno i pošteno.

Re/MAX agent će vam pomoći tijekom cijelog procesa prodaje:

Kako odrediti realnu cijenu: Vaš RE/MAX agent ima iskustvo rada u različitim tržišnim dinamikama i može preporučiti ispravnu cijenu za trenutačno tržište nekretnina. Neispravna cijena za vašu nekretninu najčešća je pogreška kod prodaje. Ako je cijena nekretnine previsoka u odnosu na trenutno tržište slične nekretnine koje imaju realnu cijenu time dobivaju prednost naspram vaše. Ako je vaša cijena preniska, možete nepotrebno žrtvovati potencijalnu dobit. Određivanje cijena nekretnine za prodaju je vještina koja uzima u obzir kretanje tržišta, potražnju, stanje nekrentine i naravno, njenu lokaciju. Vaš RE / MAX agent će uzeti u obzir sve te čimbenike prilikom savjetovanja o strategiji određivanja cijene.

Marketing; Vaš agent će dati prednost pravoj kombinaciji tradicionalnog i internetskog oglašavanja koristeći RE/MAX lokalne, nacionalne i globalne web-lokacije, koristeći brand RE/MAX koji privlači kvalificirane kupce iz cijelog svijeta. Kroz našu praksu kooperativne prodaje vaše nekretnine bit će izložene mreži RE/MAX agenata, kao i stručnjacima za nekretnine u cijeloj industriji. Koncepcija kooperativne prodaje plasira vašu nekretninu na daleko više potencijalnih kupaca, povećavajući broj kvalificiranih ponuda.

Vaš RE/MAX agent može objektivno pregovarati u vaše ime i pomoći vam u lakšoj navigaciji kroz razne logističke i pravne prepreke. Možete računati na profesionalnost i iskustvo vašeg agenta kako bi cijelu transakciju učinili produktivnijom i profitabilnijom.

Velike se stvari događaju kada se pojedinci okupljaju i tretiraju nekretnine kao profesiju. To je ukratko RE/MAX.

***********************************
The global network of franchisee-owned and operated offices are run with the world's most productive real estate sales agents. Through our efforts, as a collective, we have made it possible to say that nobody in the world sells more real estate than RE/MAX.

In recognition and appreciation of our obligations to our clients, customers, the public, and each other, we continuously strive to become and remain informed on issues affecting real estate and, as knowledgeable professionals, willingly share the fruit of our experience and study with others.
When representing a buyer, seller, landlord, tenant, or other clients as an agency, we are committed to protect and promote the interests of our client and to treat all parties involved fairly and honestly.

A RE/MAX agent will help you throughout the sales process:

Pricing: Your RE/MAX agent has the experience of working in different market dynamics and can recommend the proper listing price for the current market. Incorrect pricing of your home is the most common mistake. If a real estate is priced too high it will make comparable properties appear to be of better value. If your price is too low you could end up sacrificing profit unnecessarily. Pricing a home to sell is an art form that takes into account market movement, demand, the properties condition and yes, its location. Your RE/MAX agent will take all these factors into account when advising you on a pricing strategy.

Exposure; Your agent will prioritize the right mix of traditional and online advertising utilizing RE/MAX’s local, national and global websites taking advantage of a brand name that is international in scope to attract qualified buyers from around the corner and around the world. Through our practice of cooperative selling your property will be exposed to the network of RE/MAX agents as well as real estate professionals throughout the industry. The concept of cooperative selling markets your property to far more potential buyers, increasing the number of qualified offers.

Your RE/MAX agent can negotiate objectively on your behalf and help navigate you smoothly through a variety of logistical and legal obstacles. You can count on your agent’s professionalism and experience to make the entire transaction more productive and profitable.

Great things happen when driven individuals come together and treat real estate as a profession. And that, in a nutshell, is RE/MAX.
Novalja croatian,english,italian

RE/MAX Complete

Valentinus d.o.o., Slatinska ulica 59
Novalja, Ličko-Senjska, Hrvatska
53291

Follow RE/MAX Complete:

RE/MAX Complete

Broj 1 u prodaji nekretnina!

Globalna mreža ureda u vlasništvu i pod kontrolom franšizera vođena je s najproduktivnijim agentima za prodaju nekretnina na svijetu. Kroz naše napore, kao kolektiv, možemo reći da nitko na svijetu ne prodaje više nekretnina nego RE/MAX.

Prepoznajući i poštivajući naše obveze prema klijentima, javnosti i jedni drugima, neprestano nastojimo biti informirani o pitanjima koja utječu na nekretnine i, kao stručnjaci s iskustvom rado dijelimo naše znanje s drugima.

Kada predstavljamo kupca, prodavatelja, stanodavca ili zakupca kao posrednici, obvezali smo se štititi i promicati interese naših klijenata i tretirati sve uključene strane pravedno i pošteno.

Re/MAX agent će vam pomoći tijekom cijelog procesa prodaje:

Kako odrediti realnu cijenu: Vaš RE/MAX agent ima iskustvo rada u različitim tržišnim dinamikama i može preporučiti ispravnu cijenu za trenutačno tržište nekretnina. Neispravna cijena za vašu nekretninu najčešća je pogreška kod prodaje. Ako je cijena nekretnine previsoka u odnosu na trenutno tržište slične nekretnine koje imaju realnu cijenu time dobivaju prednost naspram vaše. Ako je vaša cijena preniska, možete nepotrebno žrtvovati potencijalnu dobit. Određivanje cijena nekretnine za prodaju je vještina koja uzima u obzir kretanje tržišta, potražnju, stanje nekrentine i naravno, njenu lokaciju. Vaš RE / MAX agent će uzeti u obzir sve te čimbenike prilikom savjetovanja o strategiji određivanja cijene.

Marketing; Vaš agent će dati prednost pravoj kombinaciji tradicionalnog i internetskog oglašavanja koristeći RE/MAX lokalne, nacionalne i globalne web-lokacije, koristeći brand RE/MAX koji privlači kvalificirane kupce iz cijelog svijeta. Kroz našu praksu kooperativne prodaje vaše nekretnine bit će izložene mreži RE/MAX agenata, kao i stručnjacima za nekretnine u cijeloj industriji. Koncepcija kooperativne prodaje plasira vašu nekretninu na daleko više potencijalnih kupaca, povećavajući broj kvalificiranih ponuda.

Vaš RE/MAX agent može objektivno pregovarati u vaše ime i pomoći vam u lakšoj navigaciji kroz razne logističke i pravne prepreke. Možete računati na profesionalnost i iskustvo vašeg agenta kako bi cijelu transakciju učinili produktivnijom i profitabilnijom.

Velike se stvari događaju kada se pojedinci okupljaju i tretiraju nekretnine kao profesiju. To je ukratko RE/MAX.

***********************************
The global network of franchisee-owned and operated offices are run with the world's most productive real estate sales agents. Through our efforts, as a collective, we have made it possible to say that nobody in the world sells more real estate than RE/MAX.

In recognition and appreciation of our obligations to our clients, customers, the public, and each other, we continuously strive to become and remain informed on issues affecting real estate and, as knowledgeable professionals, willingly share the fruit of our experience and study with others.
When representing a buyer, seller, landlord, tenant, or other clients as an agency, we are committed to protect and promote the interests of our client and to treat all parties involved fairly and honestly.

A RE/MAX agent will help you throughout the sales process:

Pricing: Your RE/MAX agent has the experience of working in different market dynamics and can recommend the proper listing price for the current market. Incorrect pricing of your home is the most common mistake. If a real estate is priced too high it will make comparable properties appear to be of better value. If your price is too low you could end up sacrificing profit unnecessarily. Pricing a home to sell is an art form that takes into account market movement, demand, the properties condition and yes, its location. Your RE/MAX agent will take all these factors into account when advising you on a pricing strategy.

Exposure; Your agent will prioritize the right mix of traditional and online advertising utilizing RE/MAX’s local, national and global websites taking advantage of a brand name that is international in scope to attract qualified buyers from around the corner and around the world. Through our practice of cooperative selling your property will be exposed to the network of RE/MAX agents as well as real estate professionals throughout the industry. The concept of cooperative selling markets your property to far more potential buyers, increasing the number of qualified offers.

Your RE/MAX agent can negotiate objectively on your behalf and help navigate you smoothly through a variety of logistical and legal obstacles. You can count on your agent’s professionalism and experience to make the entire transaction more productive and profitable.

Great things happen when driven individuals come together and treat real estate as a profession. And that, in a nutshell, is RE/MAX.

Nedavno prodane nekretnine

Stan Stara Novalja - Novalja, Hrvatska
Kuća u nizu karlobag - Karlobag, Hrvatska
Kuća Jakišnica - Novalja, Hrvatska
Kuća Novalja - Novalja, Hrvatska
Apartman Stara Novalja - Novalja, Hrvatska

Jezici

Hrvatski
Engleski
Talijanski