Deset razloga zašto investirati u Remax franšizu

ured

7. Pomoć u pronalasku agenata

Vlasnici RE/MAX franšize i voditelji ureda imaju na raspolaganju opsežan skup alata koji im pomažu da regrutiraju kvalitetne agente.

Odlična polazna točka za buduće agente je internetska stranica joinremax.com koja je u cijelosti posvećena regrutiranju. Na njoj se potencijalni agent može upoznati s prednostima koje pruža RE/MAX mreža te iz prve ruke saznati iskaze uspješnih agenata.

Posjet toj stranici potencijalnom kandidatu možete preporučiti i prije prvog sastanka s njim jer se na taj način kandidat može upoznati sa svim prednostima koje pruža RE/MAX sustav.

Mnoštvo spoznaja i detalja o uspješnom regrutiranju nalazi se na stranicama posvećenim vlasnicima i voditeljima ureda na internetskoj adresi RE/MAX Mainstreeta.

Ondje se, primjerice, nalaze forumi na kojima vlasnici i voditelji ureda mogu razmjenjivati informacije, učitavati različite audio-vizualne materijale i članke koji odgovaraju na brojna pitanja, a riječ je o materijalima koje su kreirali najuspješniji u regrutiranju unutar RE/MAX sustava.